EDREMİT’TE TURİZM KALKINMA PROJESİ

TARİH 04 Mart 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 88
Balıkesir’in Edremit Belediyesi, gerçekleştirdiği Mart ayı olağan meclis toplantısında, Turizm Kalkınma İş Planı Projesi’ni açıkladı. Edremit Belediyesi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na, ilçenin talihini değiştirecek olan Turizm Kalkınma Projesi damgasını vurdu. Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen meclis toplantısı sonrasında konuşan Belediye Başkanı Av. Tuncay Kılıç, Edremit’in geleceği olarak düşünülen proje hakkında verilecek sunumun izlenmesini istedi. Tamamen Edremit Belediyesi bünyesinde ve başkan Tuncay Kılıç’ın girişimleri sonucu başlatılan Turizm Kalkınma Projesi ile ilgili bilgiler veren Şehir Planlamacısı Banu Gür, Mimar Ufuk Toktaş ve Danışman Murat Şamil Şen’in anlatımları dikkat çekti. Slayt gösterim aracılığıyla projenin detaylarını kamuoyu ile paylaşan yetkililer, “Vizyonumuz; Üstün doğa özellikleri, köklü tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri ile ayrıcalıklı ve yüksek kaliteli ürünlerini mükemmel hizmet anlayışı ile sunarak, Dünya’nın tercih ettiği marka turizm şehri olmak. Misyonumuz; Üstün doğa özellikleri, köklü tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri ile sahip olduğu bütün değerlerini koruyarak, onların marka değerlerini arttırarak, şehirde yaşayanların memnuniyetini ve çevreye duyarlılığını, sonuç odaklı, yenilikçi, dinamik çalışmaları ile arttırarak, şehrin itibarından ve etik değerlerinden taviz vermeden gelen her misafirin müşteri memnuniyetini ,üstün hizmet anlayışı ile imajını koruyarak sağlayarak ve sürekli geliştirerek Türkiye’de turizm sektörünün liderlerinden ve Dünya markası olma yolundaki plan ve stratejilerin başarı ile uygulanması. Temel Değerler; Doğa, tarih ve kültürü korumak, Kurumsal olmak ve kurumsal itibar, Marka imajı, Kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, Şehirde yaşayanların memnuniyeti, Misafir ve müşteri odaklı olmak, Çevreye duyarlı olmak, Gelişime açık olmak. Hedefler ve Stratejiler, Edremit’in ana hedefi sahip olduğu güçlü turizm potansiyelini doğru imaj ve sisteme oturtarak sürekli ve artan gelirlerle ekonomik hacmini arttırmak. Kurumsal Stratejiler; Edremit’in temel stratejisi, dünya turizm sektöründe sağlıklı, karlı ve istikrarlı büyümektir. Global rekabet, ekonomik krizlerin sıklaşması ve küresel ısınma problemleri ana nedenleri ile turizmde kar oranı azalmakta, rekabet artmaktadır.Kar tutarının arttırılabilmesi için Edremit’in turizmde gelişmesi ve yatırımlarla büyümesi gerekmektedir. Sağlıklı büyümeden kasıt; Belirlediğimiz yönde ve çerçevede odaklanarak; çevresel, doğal, tarihi, kültürel, ekonomik, teknolojik gelişme ve trendleri; geniş bölgemizin kabiliyet ve imkanlarını,şehirde yaşayanların, yöneticilerin, yatırımcıların ve misafirlerin beklenti ve değer yargılarını göz önünde tutarak dengeli büyümektir. Karlı büyümeden kasıt; büyümenin yaratacağı hacim ve süreçlerdeki sinerjilerden yararlanarak, maliyetleri azaltma ve neticede EBİTDA’nın (FAVÖK) yükselmesini sağlamak ve büyüyerek kar marjını arttırmaktır. İstikrarlı büyümeden kasıt; hedef birliği içinde, tutarlı kararlarla motivasyon, yaşam ve iş tatmininin yaratıldığı bir yaşama ve çalışma ortamında, devamlı ve sürdürülebilir büyümektir. Büyüme Stratejileri; Mevcut doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri saptamak. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler üzerinden ilave markalar ve ürünler yaratmak, global markalara ve yatırımcılar ile stratejik ortaklık / işbirlikleri yapmak. Bölgenin bir çok sektörde yeni şirket ve markalarının yaratılması ve mevcut şirket ve markalarının geliştirilmesi. Perakendecilik sektörünün bölgeye yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak. Bölgenin en önemli sağlık ve tedavi merkezlerinden birisi haline gelmesini sağlamak. Bölgenin sanat ve kültür zenginliğine paralel kültür ve sanat şehri olasını sağlamak. Edremit tüm yukarıda belirtilenleri uygularken plan döneminde hedeflediği kitle ve coğrafyalar da pazarlama prensip ve felsefesini benimseyip uygulayarak büyümeyi hedeflemektedir. Edremit’in Marka Potansiyeli İşlenecek. Edremit Belediyesi sınırları ve komşusu olduğu belde ve belediyelerin sahip olduğu direk ve ortak potansiyeller ile marka şehir ve marka şehire ait markalar oluşturmak için çok önemli, büyük ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Tarih, doğa, turizm, doğal kaynaklar, stratejik konum, doğal sağlık, klima, deniz, yöresel demografik yapı, tarım ve hayvancılık, arazi yapısı, ticari kapasite. Marka şehir veya marka olmak için yola çıkılması doğal olarak şehrin ve bölgenin karakteristik özelliklerini koruyacağı için belediye yönetimi, şehir gelişimi, şehrin hizmet kalitesi gelişimleri doğru, hızlı ve en önemlisi sürekli ve istikrarlı olacaktır. Marka olmak için gerekli çalışmalara bilinçlendirme çalışmaları ile başlanması gerekmektedir” dedi. HEDEFLENEN PROJELER GÖZ KAMAŞTIRICI Yetkililerin sunumlarını dinleyen Belediye Meclis Üyeleri ve toplantının izleyicileri, yeni projelerin göz kamaştırıcı olduğunu söyledi. Hedefteki bazı projeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren yetkililer, “Tüm şehir merkezinin, açık hava müzesi ve alışveriş merkezi gibi değerlendirilerek; grafik ve dijital yaratıcılık şehir merkezinin planlanmasında önemli unsurlar olarak öne çıkacaktır. Hedef turistin şehri yaşayacağı ortamları ortaya çıkarmak ve bu alanlarda yaşamak ve aktif olmak amaçlı çalışmalar projenin başlangıç noktası olacak. Bu nedenle projenin başlangıç noktası; Eski Bayram Yeri, Çarşı ve Konaklar olacaktır. Çarşı örtüsü ve eski pazar yeri düzenlemeleri hemen başlatılacak, daha fazla zamana ihtiyacı olan konaklar ise özgün bir projelendirme ile (kısmi örtü - şeffaf elemanlar) koruma altına alınarak hassasiyetimiz ve planımız anlatım bulacaktır. Işıklandırma ve grafik anlatımlar açık müzenin unsurları olarak ilk günden yerleştirilecektir. Mevcut Camiler ve diğer tarihi yapıların yenilenmesi. Gezi ve otel turizmini arttıracak ve bölgeye 12 ay dinamik katacak yaz, kış, bahar mevsimleri turizm pazarlaması ve satışın yapılacağı bölgenin yapısına uygun konseptte 5 yıldızlı turistik tesisler ve kompakt 5 yıldızlı ortamların sunulduğu tesisler oluşturulacaktır. 15-20 odalı butik oteller öncelikle değerlendirilecek ve Şehrin algılanmasında en önemli on unsur içerisinde; butik oteller (2) anımsanabilmelidir. Proje içinde yaratılacak her alanın öncelikle amacı ve işlevselliği belirlenecek ve mimari projeler buna göre hazırlanacaktır. Özellikle, yenileme çalışmalarında bu konuya hassasiyet gösterilecek ve yönlendirmeler yapılacaktır. Proje içinde oluşturulacak her alanın öncelikle amacı ve işlevselliği belirlenecek ve mimari projeler buna göre yapılacaktır. Özellikle restorasyon çalışmalarında bu konuya özellikle dikkat edilecek ve yönlendirme yapılacaktır. Medikal Vadi çok iddialı, bölge açısından doğru ama zor bir projedir. Bu projenin öncelikle ayakları yere basan gerçekçi bir proje haline getirilmesi gerekmektedir. Bu yönde mimari proje oluşması için bir kurul oluşturulup; mimari proje yerli ve yabancı sağlık sektörü uzmanlarının, mimarların, danışmanlığında hazırlanmalı ve gerekirse vazgeçilmeli. Şehir bölge planlaması bir an evvel vizyonumuzdaki Edremit’i oluşturacak şekilde düzenlenmeli ve bu yönde özel sektör ile işbirliği yapılmalıdır. Edremit’in şehir olarak üst düzey bir marka olmasını sağlayacak pazarlama argümanı ve ürünleri arasında en başta Eski Bayram yeri, Yukarı çarşı, Cumhuriyet meydanı, Eski Pazar yeri, 5 tarihi camii ve Faruk Serpil parkı gelmektedir. Bu noktalar Edremit’e diğer bölgeler ile beraber çok değer katacak ve lokomotif olacaktır. Bu bölge şehir bölge planlamasında ve turizmde çok önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca projenin benimsenmesi ve sahiplenmesi açısından da yapılanların ve değişikliklerin gözle net görüleceği çalışmalar olacaklardır. Bunlara paralel olarak trafiğe kapalı yaşam caddeleri yaratarak özellikle perakende sektöründe önemli yatırımlar yaparak markaların tercih ettiği bir bölge haline gelinecek ve perakendecilik geliştirilecektir. Yapı Denetim ve Gayrimenkul şirketi belediye şirketi veya özel olarak kurulmalı ve bölgenin imar hareketleri gerçek anlamda her yönden denetlenmeli. Özellikle Edremit siluetinin yaratılması ve bu siluete sağdık kalınması adına bundan sonra şehirde yapılacak her çalışma proje yönetiminin hazırlayacağı şartlara ve kurallara uyularak sağlanacak. Bu çalışmalar öncelikle halk için ve halkın yararına yapılacağı için Edremit ve bölge halkı bu projede katılımcı olacak. Bu nedenle Cumhuriyet Meydanına Merkez şantiye ve enformasyon bürosu oluşturularak projede halkın kesin katılımı ve desteği sağlanacak. Bu neden ile Edremit Kentsel Yenileme, Tasarım ve Canlandırma Projesi’ne başlanacak. KENTSEL YENİLEME, TASARIM VE CANLANDIRMA PROJESİ Edremit Kentsel Yenileme, Tasarım ve Canlandırma Projesi, Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri’nin Kentsel Tasarım Projeleri olarak gerçekleşeceği anlatıldı. Uygulanacak projeleri slayt aracılığıyla da anlatan yetkililer, “Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde Uygulama Yöntemi ve Stratejik Eylem Planı hazırlanmıştır. 1-Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi. ‘Mülkiyeti 3/2 Oranında Belediyeye Ait Olan Eski Bayram Yeri Ve Çevresinin Yeni Bir Kimlik Kazandırılarak, Yapılacak Olan Etkinliklere, Festival Ve Organzasyonlara Yönelik Tasarım Ve Uygulama Projesi’. Tarihi Camilerin Restorasyon Çalışması Sokak Sağlıklaştırma Projeleri: ‘Yukarı Çarşı Sokaklarının Ve Meydanlarının Cephe Rölöve, Öneri Cephe, Çatı Örtüsü Tasarım Ve Zemin Kaplama Proje Ve Uygulaması’. Konakların Restorayon Projeleri: Sokak Cephe Restorasyon Projelerinin Hazırlanması. Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde Uygulama Yöntemi ve Stratejik Eylem Planı hazırlanmıştır. Stratejik Eylem Planı Ve Uygulama Modeli aşağıdaki gibidir. Stratejik Eylem Planı: Sorunlar ve fırsatların belirlenmesi. Canlandırma Koridorları oluşturulması, meydanlara açılan sokaklar, proje alanında uygulanacak giriş takları, festival ve etkinlik alanı olarak eski pazar meydanı. Çarşının kullanımını arttırmak, ekonomik canlılık kazandırmak, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Camiler (Kurşunlu Camii vb ) çarşı sokaklarının açıldığı meydanlar arası bağlantı kurmak ve yeni koridorlar, meydanlar ve buluşma alanları oluşturmak. Yapı Stoğunu Yeniden Değerlendirmek, Tescilli Yapılar, Diğer yapılar. Yeni yasal imkanları kullanarak tescilli yapıları kurtarmak, sürdürülebilir fonksiyonlar sağlamak ve kamu mülkiyetine yarar sağlayacak işlevler kazandırmak. Proje Başlangıç Hedefleri; Cephe Temizliği, Cephe Estetiği, Tabela, Klima, Kablolar, Sokak Düzenleme, Trafik, Yayalaştırılacak Sokaklar, Yönlendirme İmaj, Örnek Sokaklar, Cephe, Estetiği, Tabela, Klima, Kablolar, Vitrin, Sokak Düzenleme, Trafik, Döşeme malzemesi, Kent mobilyaları, Bina Restorasyonu, Ekonomik Canlılık, Vergi gelirlerinin arttırılması, Emlak ve tabela vergilerinin kurulacak çarşı fonuna aktarılması, Proje uygulama sponsorluk anlaşmalarının sağlanması. Uygulama Yöntemi: Yukarı Çarşı içinde yapılarda eski dokuyla örtüşmeyen yapı tarzının oluşturduğu karmaşa; bu yapılarda yer alan birbirinden tamamen farklı ve üzerinde çalışılmamış tabelaların yarattığı görüntü kirliliği ; servis saatleri dışında araç trafiği, her türlü satış ihlalleri ile işgal edilen sokaklar; bu sokaklar boyunca asılan brandalar – fileler – bez afişler – eternitler ; çöp toplama saatleri haricinde ortalığa bırakılan çöpler; tahrip edilmiş kent mobilyaları; yetersiz sokak aydınlatmaları ve kent mobilyaları marka kent imajından uzak görüntülere neden olmaktadır. Yukarı Çarşı’nın önemini, sahip olduğu özellikleri ortaya çıkarmayı, kullanıcılar için yaşam ve çalışma alanı olarak cazip hale getirmeyi amaçlayan ilkeler doğrultusunda hazırlanacak ‘Yukarı Çarşı Kentsel Yenileme Projesi’, yerel yönetim olarak tarihi ve doğal dokunun korunması ve yaşatılmasına yönelik yasal sorumluluğumuz , ekonomik canlılık kazandırılarak kentin gelişimine, kalkınmasına ve refah seviyesinin arttırılmasına yönelik çalışmamız ve aynı zamanda kentte yaşayan ve kenti kullanan birey olarak kentimize karşı sorumluluğumuzdur” diye konuştular.