2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 137 3124
İlköğretim Kurumu 160 43129
Ortaöğretim Kurumu 27 9670
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 41 7998
Özel Öğretim Kurumu 26 8610
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 22890
Hastane 9 1824
Spor Tesisleri 298 15854