Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 3307 4691
Halk Eğitim Merkezi 3325 5899
Mesleki Eğitim Merkezi 605 1780
Meslek Yüksek Okulu 5023 7046
Fakülte 4697 4358
Lisansüstü 831 935
TOPLAM 17788 24709