2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 156 3930
İlköğretim Kurumu 204 46732
Ortaöğretim Kurumu 16 7863
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 21 8111
Özel Öğretim Kurumu 10 2496
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 5742
Hastane 4 879
Spor Tesisleri 22 0