DİYARBAKIR

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış üçüncü sırada yer alan Diyarbakır ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 51´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 31) ve sanayi (yüzde 19) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 5,1 ile tarım il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi (yüzde -1,2) küçülmüştür. il´in Türkiye içindeki imalat sanayi paylarına bakıldığında; işyerinin yüzde 0,65, istihdamın ise yüzde 0,35 pay aldığı görülmektedir.

Diyarbakır ilinde, çalışma sonuçlarına göre "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "madencilik ve taşocakçılığı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) yoğunlaşma ve ihracat göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, sektör il içinde önde olurken, il içindeki sektörel payının, Ülkedeki sektör payından büyük olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörlerinin dışında, hayvancılığa bağlı olarak "et imalatı ve saklanması" sektörü de önemli bir konuma sahiptir.

Tekstil ürünleri imalatı; GSİS ve ihracat il içi yüzde göstergelerinde, özel sektör işgücü verimliliği ve il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Ancak sektör işyeri ve istihdama göre Ülke ortalamasının altındadır. Sektörde "doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi", "halı ve kilim imalatı" önde gelen alt sektörlerdir.

Madencilik ve taşocakçılığı; özel sektör işgücü verimliliği, yabancı sermaye yatırımları ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. "Kum ve çakıl ocakçılığı" ve "süsleme ve yapı taşları ocakçılığı" önemli alt sektörler olarak gelişmiştir. Ayrıca sektörün verimliliği Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir.

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörü, GSİS yoğunlaşma ve ihracat il içi yüzde göstergelerinde öne çıkan diğer bir sektör olmuştur. "süsleme ve yapı taşının kesilmesi, sekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" önemli alt sektörlerdendir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; madencilik, tekstil, giyim eşyası imalatı ve gıda ürünleri ve içecek imalatı, teşviklerde; gıda, plastik ve giyim öne çıkarken, yabancı sermaye yatırımı sadece madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşmiştir.


DİYARBAKIR İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Madencilik ve taşocakçılığı

4 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı