2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 394 15368
İlköğretim Kurumu 1088 322152
Ortaöğretim Kurumu 54 54058
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 30 10663
Özel Öğretim Kurumu 50 13654
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 19182
Hastane 15 3090
Spor Tesisleri 43 21500