DENİZLİ

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on ikinci sırada yer alan Denizli ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 60´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 22) ve tarım (yüzde 18) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 7,7 ile sanayi İl´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Denizli ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "giyim eşyası imalatı; kürkün islenmesi ve boyanması" sektörleri öne çıkmaktadır.

Tekstil ürünleri imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, sektörün hem büyük farkla il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu görülmektedir. Tekstil sektörü, gerek ihracatta gerekse istihdam ve işyerlerindeki büyük payı ile İl´in lokomotif sektörü olmuştur. Bununla birlikte işgücü verimliliğinin Türkiye ortalamasının altında olması dikkat çekicidir. "Pamuklu dokuma", "hazır tekstil ürünleri" alt sektörleri tekstil sektörünün en önemli alt sektörleridir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde, il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, yabancı sermaye ve gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. Sektör verimlilik, işyeri ve istihdam sayılan ile ihracatta Türkiye ortalamasının altındadır. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin islenmesi ve saklanması" ile "madensuyu ve alkolsüz içecek üretimi" sektörlerinin de öne çıktığı görülmektedir.

Giyim eşyası imalatı; kürkün islenmesi ve boyanması, GSİS göstergeleri ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, il´in giyim sektöründeki payı, Türkiye´nin payından daha büyük olurken, işgücü verimliliği Türkiye ortalamasından düşük olduğu görülmektedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde beş sektör yer almıştır. Bunlar tekstil, giyim, madencilik, gıda ve başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalat sektörleridir. Bunlardan madencilik ve elektrikli makine ve cihazların imalatı çalışma sonucunda İl´de öne çıkan ilk üç sektör arasına girmemiştir.

Türkiye´deki "sanayi ocağı" örneklerinin başında yer alan Denizli, çevresindeki gelişmiş illere göre nispi olarak azgelişmiş olup, tekstil sektöründe ürün bazında uzmanlaşarak (havlu-bornoz) gelişmiş dünya pazarlarına açılabilmiştir.


DENİZLİ İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Tekstil ürünleri imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı