2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 346 9546
İlköğretim Kurumu 373 12409
Ortaöğretim Kurumu 49 22760
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 54 16915
Özel Öğretim Kurumu 51 15433
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 23540
Hastane 17 1829
Spor Tesisleri 117 0