Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 6902 10013
Halk Eğitim Merkezi 955 10197
Mesleki Eğitim Merkezi 1225 5241
Meslek Yüksek Okulu 3097 4050
Fakülte 6902 8561
Lisansüstü 455 475
TOPLAM 19536 38537