1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 7.7 84.3
Kar(cm) 4.0 38.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 11.0 22.4
Kış Sıcaklık(˚C) 5.8 7.3
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 9.9 19.8
Yaz Sıcaklık (˚C) 24.7 27.5
Sonbahar-Yağmur(mm) 12.9 64.0
Sonbahar- Kar(cm) - -
Kış -Yağmur(mm) 70.0 84.3
Kış- Kar(cm) 21.0 38.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 40.3 66.8
İlkbahar - Kar(cm) 4.0 12.0
Yaz - Yağmur(mm) 7.7 22.3
Yaz-Kar(cm) - -