2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 161 3426
İlköğretim Kurumu 555 80420
Ortaöğretim Kurumu 31 17003
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 40 8965
Özel Öğretim Kurumu 32 7702
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 4843
Hastane 16 1697
Spor Tesisleri 38 2500