1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 17.3 62.3
Kar(cm) 8.0 37.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 5.4 16.9
Kış Sıcaklık(˚C) -0.4 1.5
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 4.9 14.6
Yaz Sıcaklık (˚C) 18.3 21.0
Sonbahar-Yağmur(mm) 23.4 37.0
Sonbahar- Kar(cm) 9.0 9.0
Kış -Yağmur(mm) 28.2 44.8
Kış- Kar(cm) 34.0 37.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 36.7 62.3
İlkbahar - Kar(cm) 8.0 18.0
Yaz- Yağmur(mm) 17.3 49.7
Yaz-Kar(cm) - -