2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 66 1686
İlköğretim Kurumu 131 22242
Ortaöğretim Kurumu 12 3783
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 32 4815
Özel Öğretim Kurumu 10 1909
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 8 600
Spor Tesisleri 45 0