ÇANAKKALE

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi dördüncü sırada yer alan Çanakkale ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 52´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 25) ve sanayi (yüzde 23) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 3,6 ile hizmetler İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 1,8 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Çanakkale ilinde, "metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "bitkisel üretim" ile "hayvancılık" sektörleri öne çıkmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünleri imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, yabancı sermaye ve gerçekleşen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir. Bu sektör, İl?de verimliliği en yüksek sektör olurken, Türkiye ortalamasının da çok üstündedir. Sektörde "seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı" en önemli alt sektör olarak gelişmiştir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile gerçekleşen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması", "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" ile "süthane isletmeciliği ve peynir imalatı" ile "çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı" sektörlerinin de öne çıktığı görülmektedir.

Çalışmada, öne çıkan üçüncü sektörü belirlemek oldukça zor olmuştur. Madencilik ve taşocakçılığı, ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı, bitkisel üretim ve hayvancılık sektörlerinin her biri seçilebilecek durumdayken, ihracat göstergelerindeki büyük oranlar nedeniyle bitkisel üretim ve hayvancılık sektörleri üçüncü sektörler olarak belirlenmiştir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde ortaya çıkan gıda ve metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatı sektörleri belirlenmiş olup, bu iki sektörde değerlendirme sonunda ilk iki sırada yer almıştır.

Çalışmadaki bütün göstergeler, imalat sanayindeki sürükleyici rolü, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı ve gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörlerinin üstlendiğini göstermektedir.


ÇANAKKALE İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Bitkisel üretim

4 Hayvancılık

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı