2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 172 3897
İlköğretim Kurumu 199 50274
Ortaöğretim Kurumu 35 10660
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 50 8464
Özel Öğretim Kurumu 29 7165
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 20424
Hastane 11 1146
Spor Tesisleri 192 26050