1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 7.8 57.8
Kar(cm) 12.0 46.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 8.1 19.7
Kış Sıcaklık(˚C) 2.5 3.9
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 6.8 16.4
Yaz Sıcaklık (˚C) 21.2 24.6
Sonbahar-Yağmur(mm) 16.8 40.3
Sonbahar- Kar(cm) 12.0 12.0
Kış -Yağmur(mm) 38.9 57.8
Kış- Kar(cm) 21.0 46.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 41.2 50.8
İlkbahar - Kar(cm) 15.0 20.0
Yaz - Yağmur(mm) 7.8 26.1
Yaz-Kar(cm) - -