BOLU

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on dördüncü sırada yer alan Bolu ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla il´in GSYIH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 49´luk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 28) ve sanayi (yüzde 23) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 1,5 ile sanayi il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

İl Sanayi ve Ticaret Odaları?nın tercihlerinde; ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü ve gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü öne çıkmıştır. Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu görülmektedir

2000-2004 Döneminde teşvik yatırımları tekstil ve giyim sektörlerinde gerçekleşirken, yabancı sermaye yatırımları hiçbir sektörde gerçekleşmemiştir. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı ile mobilya imalatı her ne kadar il´in ilk üç sektöründe yer almamış olsa da il´de önemli sektörlerdendir.İl´de imalat sanayinin yerel potansiyellere (orman, tarım ve hayvancılık) dayalı geliştiği görülmektedir.


BOLU İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; saz , saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Hayvancılık

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı