Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 2704 4975
Halk Eğitim Merkezi 2732 2338
Mesleki Eğitim Merkezi 714 1389
Meslek Yüksek Okulu 1799 3285
Fakülte 5792 5076
Lisansüstü 525 481
TOPLAM 14266 17544