BİTLİS

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yetmiş dokuzuncu sırada yer alan Bitlis ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 50´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 43) ve sanayi (yüzde 7) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 2,9 ile tarım il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 0,4 büyümüştür. Ayrıca İl´in Türkiye içindeki imalat sanayi paylarına bakıldığında işyerinin yüzde 0,12´lik, istihdamın ise yüzde 0,04´lük pay aldığı görülmektedir.

Sanayisi yok denecek kadar az olan Bitlis ilinde, çalışma sonuçlanma göre, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "madencilik ve taşocakçılığı" ve "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile GSİS göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, GSİS ´te sektör il içinde öne çıkarken, il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından küçük olduğu, ihracatta ise hem il´de öne çıktığı, hem de sektör payının Türkiye´deki sektör payından yüksek olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, sadece unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörlerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü, özel sektör işgücü verimliliği ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. bu sektörde "süsleme ve yapı taşları ocakçılığı" alt sektörü öndedir.

İl´de öne çıkan bir diğer sektör bitkisel üretim olmuştur. Bu sektör, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. İl?de ihracat küçük olmakla birlikte, ihracatın çok büyük bolümü bitkisel üretim sektöründe yapılmıştır. Burada da tütünün payı büyüktür.

Bir sanayi şehri olmayan Bitlis ilinde sanayi yok denecek kadar azdır. Öne çıkan sektörlerden gıda; temel beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik, madencilik; yer altı zenginliğine dayalı olarak, temel barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik, küçük ölçekli yatırımlardan oluşmuştur.

Öte yandan imalat sanayi anketinde, Bitlis ilinde sanayinin küçük olması nedeniyle özel sektör işgücü verimliliğinde sadece madencilik kapsanabilmiştir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; tütün, hayvancılık, gıda ve madencilik öne çıkarken, gerek yabancı sermaye yatırımlarında, gerekse gerçeklesen teşviklerde hiç bir sektör yer almamıştır.

BİTLİS İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Madencilik ve taşocakçılığı

3 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı