1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 4.0 145.7
Kar(cm) 23.0 200.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 6.5 21.1
Kış Sıcaklık(˚C) -2.4 0.4
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 3.7 16.3
Yaz Sıcaklık (˚C) 22.1 26.7
Sonbahar-Yağmur(mm) 9.0 112.1
Sonbahar- Kar(cm) 65.0 65.0
Kış -Yağmur(mm) 123.9 145.7
Kış- Kar(cm) 88.0 200.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 79.1 128.0
İlkbahar - Kar(cm) 23.0 127.0
Yaz - Yağmur(mm) 4.0 21.1
Yaz-Kar(cm) - -