Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 2440 3439
Halk Eğitim Merkezi 2161 2978
Mesleki Eğitim Merkezi 360 669
TOPLAM 4961 7086