BAYBURT

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış altıncı sırada yer alan İl´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 70´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 25) ve sanayi (yüzde 4) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1990-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla hizmetler yüzde 6,2 ve tarım sektörü yüzde 2,3 büyürken, sanayi sektörü yüzde 1,6 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Bayburt ilinde, "plastik ve kauçuk ürünleri imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "madencilik ve taşocakçılığı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 80´i bu sektörde gerçekleşmiştir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel payı Ülke payından büyük olmaktadır. Alt sektörler itibarıyla çeşitliliğin görülmediği gıda sanayi; genel olarak günlük tüketime yönelik olan unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasında yer alan madencilik ve taşocakçılığı il´de verimlilik verisi bulunan tek sektördür.

İl´in verimlilik grafiği incelendiğinde; sadece madencilik sektöründe verimlilik verisinin bulunduğu, bunun da Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Diğer sektörlerin verimlilik verilerinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.

2000-2004 döneminde tamamlanan teşvik ve yabancı sermaye yatırımının görülmediği il´de, il Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; gıda ürünleri ve içecek imalatı, derinin tabaklanması ve işlenmesi ile madencilik sektörüdür.

Bayburt kendisine benzer bir sektörel yapı sergileyen diğer illerle karşılaştırıldığında, Ülke genelinde yaygın olan sektörler dışında plastik sektörünün öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, il imalat sanayisinin çok küçük olmasına paralel olarak plastik sektöründe yapılan birkaç büyük ölçekli yatırım ile bağlantılıdır.


BAYBURT İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Madencilik ve taşocakçılığı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı