2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 162 5804
İlköğretim Kurumu 392 121623
Ortaöğretim Kurumu 20 20319
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 13 3996
Özel Öğretim Kurumu 16 4731
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 8 467
Spor Tesisleri 26 0