2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 78 1735
İlköğretim Kurumu 111 23243
Ortaöğretim Kurumu 8 3092
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 24 4567
Özel Öğretim Kurumu 10 2015
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 4 420
Spor Tesisleri 38 0