Balıkesir, tarım, hayvancılık, turizm ve madende öne çıkıyor

TARİH 29 Aralık 2009
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 81
Tarihi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan ve Kuzeybatı Anadolu'da yer alan Balıkesir, doğuda Bursa ve Kütahya, güneyde Manisa ve İzmir ile batıda Çanakkale’ye komşu. Özellikle süt, zeytinyağ, beyaz et ve kırmızı et üretiminde öne çıkan ilin ayrıca, turizmden madenciliğe kadar pek çok alanda da gelişim potansiyeli olukça yüksek. Topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde, geri kalan kısmı da Ege Bölgesi'nde yer alan kentte, ormanlık arazi il arazisinin yüzde 45'ine tekabül ediyor. İlin arazisinin yüzde 32'si kültür arazisi, yüze 8'i çayır ve mera, yüzde 15'i ise kullanılmayan araziden oluşuyor. İlin sahil kesimlerinde zeytincilik, bağcılık ve balıkçılık yapılıyor. Bu kesimde turizm de gelişmiş durumda. İç kesimlerinde ise tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik yapılıyor. İlde ‚Anadolu Kaplanı‘ sıfatına sahip 16 şirket, 2003 yılı istatistiklerine göre de sanayi siciline kayıtlı 467 kuruluş bulunuyor. Balıkesir ili, devletin en fazla mülk sahibi olduğu il konumunda. İlin yüzde 40.77'si Hazineye ait taşınmazlardan oluşuyor. 2001 yılı verilerine göre Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası içinde yüzde 1.5'lik paya sahip olan Balıkesir, iller sıralamasında 13. büyük ekonomi durumunda. 2000 yılındaki GSYİH'si 2.429.091.750 TL olup kişi başına düşen milli gelir ise 2005 dolardı. Sosyal canlılık ve eğitimdeki performansı ile aktif yaşamda yerini alan Balıkesir‘de, 1992 yılında kurulan ve 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişiliğini kazanan Balıkesir Üniversitesi bulunuyor. Bünyesindeki Necatibey Eğitim Fakültesi Türkiye‘nin en önde gelen öğretmen yetiştirme merkezlerinden biri. İlde bulunan ve 1884 yılında kurulan Balıkesir Lisesi’nin en önemli tarihi tanıklığı ise Çanakkale Savaşı. Lise, savaş sırasında öğrencilerin savaşa gitmeleri nedeni ile hiç mezun verememiş. Nüfusu 1.1 milyon olan il bor minarelleri bakımından da oldukça zengin. Marmara Adası'nda mermer ocakları, Balya'da kurşun, Edremit'te ise demir rezervi bulunuyor.Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkBalıkesir‘in başlıca geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık. Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı yüzde 49. Çalışan nüfusun ise yüzde 56.7'si tarım ile uğraşıyor. İlin tarım arazisi 510.456 hektar. İlde genel olarak yetiştirilen tarım ürünleri ise tahıl ürünleri, susam, haşhaş, ayçiçeği, tütün, şeker pancarı, domates ve kavun. Yetiştirilen diğer önemli ürünler ise tütün, taze fasulye, börülce, şeftali, elma ve mandalina. Türkiye'nin 12 tonluk kuşkonmaz üretiminin tamamı ilde gerçekleştirilirken, il baklagil üretiminde de birinci sırada. Toplam tarım ürünü üretimine bakıldığında il, 3. sırada yer alıyor. İl bu arada Marmara Bölgesi'nde Bursa ili ile birlikte en çok pamuk üreten il konumunda. İlin sahil kesiminde ise zeytincilik yapılıyor. İl sınırları için 10 milyon kadar zeytin ağacı bulunuyor. İldeki zeytin üretimi, ülkedeki toplam zeytin üretiminin yüzde 8'i kadar. Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, Susurluk Ovası ve Edremit Ovası ilin başlıca üretim yerleri. Gönen Ovası‘nın başlıca ürünü pirinç. 210 bin hektarlık meralar ve çayırlar ile yüksek kesimlerde küçük ve büyük baş hayvancılık yapılıyor. 2007 yılında il, kırmızı et üretiminde birinci olurken, il tavuk işletmelerinin yüzde 9'unu barındırıyor. Merkez, Havran, İvrindi, Susurluk, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde de peynir ve yoğurt mandıraları yaygın.Balıkesir, tarım,hayvancılık ve turizm ili olarak bilinmesine rağmen antik dönemden günümüze kadar madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir yöre. Türkiye’nin önemli metalojenik yörelerinden biri olan Balıkesir, metalik cevherleşmeler, enerji hammaddeleri ve özellikle endüstriyel hammadde kaynakları yönünden madencilik sektöründe ve dış ticaretinde önemli yer tutan yataklara sahip. Önümüzdeki yıllarda Balıkesir ekonomisinin lokomotifinin madencilik olması bekleniyor. Sanayinin payı yüzde 51İlde yapılan sanayi işlerinin payı yüzde 51. Sanayinin oranı tarımdan yüksek olsa da diğer illerde bu rakam çok daha yukarılarda. İl sınrıları içinde sanayi siciline kayıtlı 4 tane Organize Sanayi Bölgesi var. İlin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma dayalı endüstri gelişmiş durumda. İlin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemen. Ayrıca buralarda şeker, un, yem, döküm, tarım alet ve makinaları, transformatör, floresan-aydınlatma, pamuklu dokuma, kağıt, mobilya, sentetik dokuma ve elektrik teçhizatları üretimi de yapılıyor. Körfez yöresinde konserve, sabun, bitki çayı ve zeytinyağı üretimi yaygın. Bandırma taraflarında kimyasal madde, şarap ve gübre sanayi gelişmiş, Dursunbey taraflarında ise kereste sanayi gelişmiş durumda. İmalat sanayi toplam GSYİH'nın yüzde 17'sini oluşturuyor. 2001 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika sayısı 104. Fabrikalardaki toplam istihdam sayısı ise 14 bin.  8 ticaret odası ve 5 ticaret borsası bulunan Balıkesir'de üretilen ürünlerin çoğu yurtiçinde tüketilirken, bir kısmı da Bandırma Limanı'ndan ihraç ediliyor. Gümrüklerinde, aralarında kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik çuval, gıda, madencilik, mermer gibi ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, ithalatta 32 ayrı ürün çeşidi yer alıyor. İlin dış ticaret merkezi olan Bandırma Limanı‘ndan, tüm Balıkesir’in ihracat ve ithalatının yüzde 90'ı gerçekleştiriliyor.