Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 6962 10692
Halk Eğitim Merkezi 9224 7992
Mesleki Eğitim Merkezi 712 5912
Meslek Yüksek Okulu 3541 4783
Fakülte 3549 4228
Lisansüstü 454 506
TOPLAM 24442 34113