1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 2.3 112.6
Kar(cm) 1.0 4.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 12.9 23.3
Kış Sıcaklık(˚C) 8.1 9.4
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 11.7 20.9
Yaz Sıcaklık (˚C) 25.9 28.4
Sonbahar-Yağmur(mm) 10.3 89.1
Sonbahar- Kar(cm) - -
Kış -Yağmur(mm) 85.6 112.6
Kış- Kar(cm) 2.0 4.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 36.2 73.4
İlkbahar - Kar(cm) 1.0 1.0
Yaz - Yağmur(mm) 2.3 14.3
Yaz-Kar(cm) - -