ATB destekten memnun

TARİH 03 Şubat 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 80
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Muammer Çalışkan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2010 yılı destekleme rakamlarını yılın ilk ayında açıklamasının sevindirici olduğunu belirtti. Çalışkan, desteklemedeki artışları genel hatları itibariyle yeterli bulduğunu ancak pamukta 42 kuruşun üzerinde bir rakam beklediklerini söyledi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı destekleme bütçesini geçen yıla göre yüzde 13.5 artırarak 2010 yılı için 5 milyar 605 milyon TL olarak belirledi. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile belirlenen havzalarda en iyi yetişen, en verimli, en karlı ürünleri desteklemeyi hedefleyen bakanlık sertifikalı kütlü pamukta 42, sertifikasızda 35 kuruş, buğdayda 5, mısırda ise 4 kuruş desteğe devam edecek. Bakanlık yağlık ayçiçeğinde 21 kuruş olan destek miktarını yüzde 9.5 artışla 23 kuruşa, sertifikalı soyada 27.5 kuruş olan desteği yüzde 27.5 artışla 35 kuruşa, sertifikasız soyada 23 kuruş olan rakamı yüzde 28.5 artışla 29.5 kuruşa çıkardı. Bakanlık zeytinyağı üretiminde ise 25 kuruş olan desteği yüzde 20 artışla 30 kuruşa çıkardı. Kanola üretimindeki destek ise yüzde 19.6’lık artışla 23 kuruştan 27.5 kuruşa çıktı. Açıklanan destekleme rakamlarını değerlendiren Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, pamuğun da aynı zamanda bir yağ bitkisi olmasına rağmen 42 kuruş destekleme verilmesini yeterli görmediklerini, bu üründe beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde pamuk fiyatlarının kalitesine göre 80 kuruş ile 1 TL arasında seyretmesi durumunda üretici ve müstahsilin bu rakamdan memnun kalacağını kaydeden Çalışkan, "Bakanlık pamuğu da ayçiçeği ve soya gibi değerlendirmeliydi. Soya ve ayçiçeğinde prim artışı üreticinin istediği gibi gerçekleşti. Yağ sanayisinin temel ürünleri arasında olan ayçiçeği ve soya sağlanan desteklerle üretici bazında ilgi görecektir. Bakanlık pamuğu da aynı kategoride değerlendirmeliydi" dedi.