ARTVİN

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında kırk üçüncü sırada yer alan Artvin ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 61´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 21) ve sanayi (yüzde 18) sektörleri izlemektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde hizmetler sektörü yüzde 3,0 büyürken, sanayi sektörü (yüzde -2,6) küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Artvin ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. İhracatla ilgili grafikten sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içi sektörel payın Türkiye?deki sektörel paydan oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Sarp Sinir Kapısı vasıtasıyla Artvin üzerinden gerçekleştirilen dış ticarettir. Alt sektörler itibarıyla, unlu mamullerden sonra " kahve ve çayın işlenmesi" alt sektörü de il ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Önemli orman varlığına sahip olan il´de, ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. Sektörde "inşaat kerestesi ve doğraması", "ağacın hızarlanması, planyalanması emprenye? edilmesi" alt sektörlerinin önemli bir ağırlığı vardır.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörü, GSİS il içi yüzde ve ihracat göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Sektörde "elektrikli ev aletleri" alt sektörünün önemli bir ağırlığı bulunmaktadır.

Artvin ilinde sanayinin küçük olması nedeniyle 2000 yılı imalat sanayi anketi kapsamında, hiçbir sektörde verilen ait özel sektör işgücü verimliliği bilgileri mevcut değildir.

İİ Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; mobilya ve turizm sektörleri öne çıkarılırken, mobilya sektörü İl´in öne çıkan ilk üç sektörü arasında yer almamıştır. Ayrıca hiçbir sektörde verilen dönemde yabancı sermaye ve teşvik yatırımları gerçekleşmemiştir.

GSİS grafiğinde ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı dışındaki diğer sektörlerde, il sektör paylarının Ülke sektör paylarının altında olduğu görülmektedir. Bu da il ´de imalat sanayinin Ülke ortalamasının çok altında olduğunu göstermektedir.


ARTVİN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

3 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı