2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 1053 40688
İlköğretim Kurumu 991 601555
Ortaöğretim Kurumu 216 161415
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 276 81818
Özel Öğretim Kurumu 520 74685
Yüksek Öğrenim Kurumu 4 151218
Hastane 65 14462
Spor Tesisleri 90 101522