Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 31921 49897
Halk Eğitim Merkezi 32324 19263
Mesleki Eğitim Merkezi 2677 18459
Meslek Yüksek Okulu 4960 8662
Fakülte 39897 41818
Lisansüstü 13970 15319
TOPLAM 125749 153418