ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ TAMAMLANDI

TARİH 09 Şubat 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 76
Milli Prodüktivite Merkezi'nin 5 Mart 2008 tarihinde başlattığı Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Verimliliği Artırma Projesi (VAP) tamamlandı. Projenin sonuç değerlendirme toplantısı 12 Şubat Cuma günü saat 10.00'da Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda yapılacak. MPM, proje süresince "verimlilik ölçme ve değerlendirme, üretim planlama ve kontrolü, iş yaşamında gerilim ve stres, insan kaynakları yönetimi, maliyet muhasebesi, stratejik pazarlama ve marka yönetimi, verimlilik yönetimi, zaman yönetimi" gibi birbirinden önemli 19 ayrı konuda yaklaşık 750 kişinin katıldığı eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Organizasyonel İyileştirme Danışmanlığı hizmeti verilen Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) proje kapsamında Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 33 adet danışmanlık çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca MPM ile ASO arasında varılan mutabakata göre Ankara Sanayi Odası'na MPM uzmanları tarafından "Organizasyonel İyileştirme" danışmanlığı verildi. Bu danışmanlık çalışmasıyla organizasyonel yapıdan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi, ASO'nun günümüz koşullarına uyum sağlayan, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşturulması, yeni yapıda ihtiyaç duyulacak optimum kadro sayılarının belirlenmesi, ücretlendirme sisteminin kurulması ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması amaçlandı. MPM tarafından bölgede faaliyette bulunan işletmelerden sağlanan verilere dayalı olarak iş tatminini etkileyen faktörler, KOBİ'lerde Ar-Ge ve yenilikçilik, bilişim altyapısı ve sorunları adlı araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yaklaşık 250 kişinin katıldığı "BASEL II Çerçevesinde KOBİ'lerin Finansman Sorunları" konferansı verildi. Proje kapsamında çalıştığı işletmede verimlilik artışına katkı sağlayan işçileri ve onlara bu imkanı sağlayan işverenleri teşvik etmek amacıyla "Verimli İşçi ve İşverenlerin Belirlenmesi" çalışması yapıldı. MPM, seçilen işçi ve işverenlere ödüllerini, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katılacağı projenin sonuç değerlendirme toplantısında sunacak.