1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 10.9 60.3
Kar(cm) 2.0 35.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 8.2 20.0
Kış Sıcaklık(˚C) 2.7 4.3
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 8.1 17.6
Yaz Sıcaklık (˚C) 21.5 24.0
Sonbahar-Yağmur(mm) 19.5 46.9
Sonbahar- Kar(cm) 2.0 2.0
Kış -Yağmur(mm) 34.0 47.1
Kış- Kar(cm) 25.0 35.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 42.4 60.3
İlkbahar - Kar(cm) 12.0 13.0
Yaz - Yağmur(mm) 10.9 36.0
Yaz-Kar(cm) - -