AKSARAY

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında elli altıncı sırada yer alan İl´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH ?sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 68´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 29) ve sanayi (yüzde 4) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1990-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla hizmetler yüzde 7,0 ve sanayi sektörü yüzde 0,1 büyürken, tarım sektörü yüzde 1,3 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Aksaray ilinde, "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", " motorlu kara taşıtı, römork ve yan römork imalatı", "makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı" ile "mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar" sektörleri öne çıkmaktadır.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı; özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Verimliliği Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen makine ve teçhizat imalatı, İl´ de en verimli üçüncü sektördür. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 25´i bu sektörde gerçekleşmiştir. İşyeri ve istihdam oranlan itibarıyla sektörde, "diğer tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı" ile "elektriksiz ev aletleri imalatı" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

Motorlu kara taşıtı, römork ve yan römork imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyük olmaktadır. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 15´i bu sektörde gerçekleşmiştir.

GSİS il içi yüzde oranına göre il içinde ikinci sırada yer alan ve aynı zamanda il içindeki sektörel payın Ülke payından büyük olması ile makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı öne çıkmaktadır. Sektörde "metal yapı ve yapı pargalan imalatı" alt sektörü önemli bir yer tutmaktadır.

İhracat il içi yüzde ve ihracat yoğunlaşma göstergelerine göre öne çıkan mobilya sektöründe yatak ve oturma odası mobilyaları içeren "diğer mobilyaların imalatı" alt sektörü, sektörün lokomotifi konumundadır.

İl´de, 2000-2004 döneminde yabancı sermaye ile tamamlanan teşvik yatırımları görülmemektedir.


AKASARAY İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

2 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

3 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar

4 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı