1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 3.6 52.1
Kar(cm) 1.0 41.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 6.8 18.4
Kış Sıcaklık(˚C) 0.4 2.3
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 6.1 16.1
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.3 23.7
Sonbahar-Yağmur(mm) 8.3 32.3
Sonbahar- Kar(cm) 5.0 19.0
Kış -Yağmur(mm) 31.3 40.6
Kış- Kar(cm) 22.0 41.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 35.2 52.1
İlkbahar - Kar(cm) 1.0 29.0
Yaz - Yağmur(mm) 3.6 22.7
Yaz-Kar(cm) - -