2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 91 2491
İlköğretim Kurumu 674 116461
Ortaöğretim Kurumu 19 10709
Mes.veTek.Öğret.Kurumu 19 3514
Özel Öğretim Kurumu 7 1281
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 8 517
Spor Tesisleri 30 0