2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 411 14533
İlköğretim Kurumu 718 336264
Ortaöğretim Kurumu 112 77318
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 96 32200
Özel Öğretim Kurumu 150 34368
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 33340
Hastane 22 5254
Spor Tesisleri 365 35850