Halkbank tarafından, bir gazetede yer alan köşe yazısına ilişkin hukuki ve cezai başvurularda bulunulacağı bildirildi.

Halkbank tarafından bir gazetede yer alan köşe yazısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Borsada işlem gören ve milletimizin ekonomik değerlerinden biri olan bankamız hakkında, hiçbir nesnel bilgi ve belgeye dayanılmaksızın, eski Türkiye alışkanlıklarıyla birtakım hayali şahısların ağzından, eleştiri sınırlarının ötesinde tamamen zarar vermek kastıyla yazıldığı intibaını uyandıran bu beyanların, ciddi ve büyük gazete olduğunu iddia eden bir mecrada yer bulabilmesi, gerçekten hayret-i mucip bir husustur" denildi.

Söz konusu köşe yazısında, kamu bankalarının imkanlarının çok üstünde ve riskli krediler kullandırdığının öne sürüldüğü aktarılan açıklamada, ayrıca sorunlu kredilerine yeterince karşılık ayırmadığı ve bu şekilde sermaye yeterliliklerine yansıtılmadığının iddia edildiği bildirildi.

Açıklamada, Halkbank'ın halka açık bir banka olduğuna işaret edilerek, kamuya açıklanan verilerden görüleceği üzere, 2014 yıl sonuna göre 30 Haziran 2015 dönemi nakdi kredi artış oranının yüzde 16, sektörün artış oranının yüzde 12,7 olduğu, artış oranları açısından paralel bir seyir izlendiği aktarıldı.

Nakdi kredi artışlarında yaklaşık yüzde 3 düzeyindeki kur yükselişlerinin de etkisinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamızın 2014 yıl sonuna göre 30 Haziran 2015 dönemi takipteki kredi artış oranı yüzde 1,9, sektörün takipteki artış oranı belirgin bir farkla ve özel sermayeli bankaların Varlık Yönetim Şirketlerine takipteki kredilerini satmalarına veya aktiflerinden silmelerine, kamu sermayeli bankaların ise bu satışları yapmamalarına rağmen yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bankamızın 2014 yıl sonuna göre 30 Haziran 2015 dönemi özel karşılıklar/takipteki krediler rasyosu, yüzde 65,25'ten yüzde 76,05 düzeyine yüzde 10,8 artarken, sektörün özel karşılıklar/takipteki krediler rasyosu yüzde 73,88'den yüzde 74,47 düzeyine sadece yüzde 0,59 artmıştır. Görüleceği üzere bankamız, sektöre göre takipteki kredilerine daha fazla özel karşılık ayırmaktadır."

"Asılsız haber ve yorumlara itibar edilmemeli"

Açıklamada, söz konusu köşe yazısında kamuya açıklanan verilere bakılmadığı savunularak, "Ülke ekonomisini ve bankacılık sektörünü yakından izlediğini zannettiğimiz yazarın, makalesindeki hayali bilgileri bütün bu şeffaflığa rağmen kamuya açıklanmış bilgilere bakmaya ve teyit etmeye gerek duymadan dile getirmesi ve ülkenin en önemli gazetelerinden biri olduğunu iddia eden gazetelerden birinde bunu yayınlaması Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre suçtur" ifadelerine yer verildi.

Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması"na ilişkin maddesinde "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünün ihtiva edildiği bilgisi verilen açıklamada, bu hükme aykırı davrananlar hakkında uygulanacak müeyyidelerin de kanunda düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada bu "asılsız" haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, "Bankamızca gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra hukuki ve cezai başvurularda bulunulacağını kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız" ifadesi kullanıldı.