Yatırımcı Tanzim Merkezi, 350 bin TL nominal tutarlı Halkbank payının kaydı için MKK'ya başvurdu.

Yatırımcı Tanzim Merkezi, 350 bin 894 TL nominal tutarlı Halkbank payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.
   
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”’nin 15’nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurular KAP'ta yayınlandı.