Halkbank'ın 2013 yıl sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artışla 2.7 milyar lira net kâr açıklaması bekleniyor

Bankacılık sektörü genelinde 2013 yılında kredilerdeki yavaşlama ve faizlerdeki dalgalanmalar marjları baskılayarak kâr artışlarını sınırlarken, Halkbank'ın  2013 yıl sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artışla 2.7 milyar lira net kâr açıklaması bekleniyor.

Reuters'ın yedi aracı kurumdan aldığı tahminlerin medyanına göre beklenti 2.7 milyar lira olurken, ortalamaya göre de beklenti 2.7 milyar lira oldu. Bankanın son çeyrek kâr beklentisi ise medyanda 699 milyon lira, ortalamada ise 719 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hükümetin Orta Vadeli Plan (OVP) ile cari açığı düşürmeyi öncelikleri arasına almasıyla bankaların cari açığı negatif etkileyebilecek harcamalara dönük kredilere sınırlama getirmesi bankaların kar marjlarını baskıladı ve 2014'te de bu etkinin devamı bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Aralık ayında açıkladığı raporda, artan faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'deki bankaların 2014'te baskı altında kalabileceğini belirtmişti. Fitch kâr marjları azalan bankaların güçlü sermaye ve fonlama yapıları sayesinde sektör görünümünün istikrarlı olduğuna dikkat  çekmişti.


(mln TL)   Ortalama    Medyan    Aralık      2012
==================================================
Net kâr    2,729       2,709   2,651-2,828   2,560
 ==================================================