Şeker Yatırım, Halkbank’ın 2015 karını ve bilançosunu değerlendirdi.

Halkbank, yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde 648mnTL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 48, yıllık kümüle olarak ise yüzde 5 artışa işaret etmektedir. Son çeyrekte TÜFE'ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsellik etkisiyle 2,8 puan yükselmesi ve güçlü komisyon gelirleri karlılığı olumlu etkilemiştir. Bu nedenle, kredi getirisi/mevduat maliyeti makasında 40 baz puanlık daralmaya rağmen çekirdek gelirler yüzde 8 artmıştır. Net faiz marjı bu çeyrek 14 baz puan genişlemiştir. Aktif kalitesindeki sınırlı bozulmaya rağmen karşılık geri dönüşleri ve genel karşılık giderlerindeki düşüşün etkisinde toplam karşılık giderleri yüzde 27 azalmıştır. Sorunlu kredi tahsilatlarının güçlü gerçekleşmesi de sonuçları olumlu etkilemiştir.

Son çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yılsonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 12, 2017 için ise yüzde 10 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 12,38TL; tavsiyemizi ise "AL" olarak koruyoruz. 2016 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 4,7 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Halkbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 30 iskontoludur. Şirketin 2016 tahmini sermaye getirisi yüzde 13 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 9'dur.

Gelir tablosunda ön plana çıkan noktalar... Sermaye piyasası zararları azalmasına rağmen bu çeyrek de karlılığı baskı altına almaya devam etmiştir. Ayrıca, operasyonel giderler komisyon geri ödemelerinin devam ediyor olması nedeniyle ve personel giderlerinin etkisinde yüksek kalmıştır. Takipteki krediler oranı yüzde 3,1'e çıkarken takipteki kredileri karşılama oranı yüzde 76'da yatay kalmıştır. Tahsilatların takipteki kredileri karşılama oranı ise bu çeyrekte yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir.