Halkbank, 6 milyar TL'ye kadar yurt içinde bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi kararı aldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Halkbank açıklaması aşağıda bulunuyor:

  Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Türk Lirası cinsinden 6.000.000.000.-TL (altı milyar Türk Lirası) tutara kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, planlanan bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin beş yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranının tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraçlara aracılık edecek ilgili aracı kurumun tespiti ve söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve ihraçlarla ilgili diğer tüm hususlar için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.