Borsada işlem gören şirketlerden günün önemli şirket haberlerini Yatırım yeri olarak sizler için derledik.

ARENA BİLGİSAYAR / ARENA - Şirket, nisan ayında kendisine tebliğ edilen toplam 4.101.063TL para cezası borcunu, yeniden yapılandırma kapsamında yapılandırarak 748.841TL ödediğini ve gümrük müdürlükleri nezdinde hiçbir borcunun kalmadığını bildirdi.

REYSAŞ TAŞIMACILIK / RYSAS - Şirket, İzmir Torbalı Şubesi, bölgedeki faaliyetler İstanbul Merkez'den yürütüleceği için kapatıldığını bildirdi.

AKİŞ GYO / AKSGY - Şirket, Özel Denetçi tayini talebi davanın Şirket lehine reddine, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık sürede istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiğini bildirdi.

HALK SİGORTA / HALKS - Şirket 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Sigorta Muamelelerine ilişkin vergi incelemesi neticesinde vergi aslı ve cezası ile birlikte 2.980.815,38 TL'lik vergi/ceza ihbarnamesi için "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması hususu Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu 25 Kasım 2016 tarihinde, Şirket menfaatlerini gözönüne alarak 6736 sayılı Kanundan yararlanılmasına ve bu hususta gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. / KIPA - Şirket, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarına ilişkin olarak kurumlar vergisi matrah artırımı başvurusunun uygun görüldüğünü ve başvurusu kapsamında toplamda 24.082,50 TL ödendiğini duyurdu.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. / TATGD - Şirket, 50.000.000-TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 27.11.2018 itfa tarihli, TRSTATKK1816 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışının tamamlandığını bildirdi.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN - Şirket, 2010 dönemi için tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 20.9 Milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanundan yararlanılması amacıyla başvuru yapıldığını ve bu kapsamda yaklaşık  1.7 Milyon TL tutarındaki ödemenin 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenerek söz konusu ihtilafların sonuçlandırılmasına ayrıca 2013 / 2014 ve 2015 yılları için Kurumlar Vergisinde matrah artırımı yapılmasına karar verildiğini duyurdu.