Borsada işlem gören şirketlerden günün önemli şirket haberlerini Yatırım yeri olarak sizler için derledik.

 POLİSAN HOLDİNG A.Ş. / POLHO - Şirketin Polisan Boya'daki hissedarlık oranı %50 olmuştur. Kansai Paint'in hisse devri mukabilinde şirkete 68.500.000 USD ödemiş ve sermaye artırımı dolayısı ile Polisan Boya'ya toplamda 45.000.000 USD para transferinde bulunmuştur.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. / GUBRF - Şirket, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. (Negmar) hisselerinin satışına ilişkin olarak 18.11.2016 tarihinde yapılan ihalenin, rekabet koşullarının artırılmasını teminen ve değişen ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından 12.01.2017 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine karar verildiğini bildirdi.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ANSA - Şirket bağlı ortaklığı Engaranti Gayrimenkul  Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. tarafından müşterilere uygulanan Garantör sistemi çerçevesinde müşterilerin kredilendirilmesi konusunda Denizbank A.Ş. ile işbirliği sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL - Şirket, 22.12.2016 tarihinde, merkezi İstanbul ve Esas Sermayesi her biri 50.000 Türk Lirası olarak kuruluşuna teşebbüs olunan, Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri A.Ş., İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. ve Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'ye beheri 1 Türk Lirası itibari değerde her biri 50.000 adet pay karşılığı 50.000 Türk Lirası sermaye payı ile; ayrıca yine merkezi İstanbul ve Esas Sermayesi 1.000.000 Türk Lirası olarak kuruluşuna teşebbüs olunan Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.'ye beheri 1 Türk Lirası itibari değerde 1.000.000 adet pay karşılığı 1.000.000 Türk Lirası sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ISGSY - Şirket, 21 Aralık 2016 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 21 Aralık 2016 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin ("Şirket") iştirak edilen bedelli sermaye artırımından alınan paylar karşılığında Şirket'e 22 Aralık 2016 tarihinde 10.000.000,00 TL tutarında ödeme yapıldığını bildirdi.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU - Şirket, tamamı ödenmiş mevcut 25.419.706,54 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile % 230,45228 oranında arttırılarak, 84.000.000 TL'na çıkarılmasına, artan 58.580.293,46 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine, ana sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, gerekli izinlerin alınmasına müteakiben 2016 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildiğini duyurdu.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. / BSOKE - Şirket, kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2017 yılı sonunda bitmesi nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde 150.000.000 TL 'den 400.000.000 TL 'ye yükseltilmesine, ana sözleşmenin uygun olarak değiştirilmesi için SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verildiğini bildirdi.

FİNANSBANK A.Ş. / FINBN - Banka, 24.05.2016 tarih ve 82 sayılı kararına istinaden Bankanın çıkarılmış sermayesinin 150.000.000.-TL bedelsiz artırılarak 3.000.000.000.-TL'den 3.150.000.000.-TL'ye yükseltilmesi SPK tarafından 21.12.2016 tarihinde onaylandığını duyurdu.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASELS - Şirket ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı projesinin tedariki maksadıyla 21.12.2016 tarihinde, 175.630.000,- ABD Doları  bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdiğini ve bu açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan 22.12.2016 tarihli izne istinaden yapıldığını bildirdi.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RYGYO - Şirket, yeni depo yatırımlarında kullanmak amacı ile İzmir İli Torbalı İlçesi Torbalı Mahallesi 6 Ada 194 Parsel üzerindeki 14.683 m2'lik deponun 25.657.000 TL bedelle Sat ve Geri Kirala yöntemiyle satılması ve sözleşme sonunda şirket tarafından portföye geri alınması için şirket ile İş Finansal Kiralama A.Ş.arasında Finansal Kiralama Sözleşmesinin imzalandığına ve Gayrimenkul satış işleminin tamamlanmasını müteakip 1-5 yıl içinde portföye yeniden dahil edileceğinden, faaliyetlerine olumsuz etki olmayacağını duyurdu.