Borsada işlem gören şirketlerden günün önemli şirket haberlerini Yatırım yeri olarak sizler için derledik.

TURKCELL İLETİŞİM / TCELL - Şirket, 8 Aralık 2016 tarihinde, toplam 109.500 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 9,07 – 9,12 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 995.431 TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,184 seviyesine ulaşmıştır.

BOMONTİ ELEKTRİK / BMELK - Şirket, Şifrin Regülatörü ve HES'e ait ünitelerin yıllık bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını bildirdi.

ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE - Şirket, EDCO (Ürdün Elektrik Dağıtım Şirketi ) arasında arasında 09.12.2016 tarihinde opsiyonlu bir dağıtım trafosu satış sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

ODAŞ ELEKTRİK / ODAS - Şirket, madencilik faaliyetleri ileilgili açıklamasında, yeni başlayan faaliyetler çerçevesinde, yatırım kaynaklı hiçbir finansal yükümlülüğü bulunmayan Suda Maden A.Ş.'nin, ilk öngörülerde 2016 yılı son çeyreğinde 300.000 USD, 2017  tüm sene için, toplam yaklaşık toplam 600 tonluk ATO ve metal üretimi ile birlikte 2 Milyon USD EBITDA katkısı yapması beklediğini bildirdi.

NUH ÇİMENTO / NUHCM - Şirket, Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından şirketin 30/04/2012 tarihli genel kurulunda alınan bazı kararların iptali için açılan davanın 07.12.2016 tarihinde yapılan duruşmasında Mahkemenin aldığı karar ile, genel kurulunda alınan 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı kararlar iptal edildiğini bildirdi.

KARSAN OTOMOTİV / KARSN - Şirket, J10 hattının satışına veya sözkonusu hattı kullanmak suretiyle yurtdışında üretim yapılmasına ilişkin olarak Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding Co. Ltd. Şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON / ANELT - Şirket, düzenlenen Değerleme Raporu dikkate alınarak 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş' ne satılmış ve ilgili satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Yapılan satış işleminin iptali ve aynı tarihli işlem kapsamında devir edilmiş markaların tahsil edilen bedel ve  bu bedele ilişkin birikmiş dönem faizi ödenerek iade alınması hususunda Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş' ne müracaat edilmesine 09.12.2016 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu talebimiz Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş' Yönetim Kurulu tarafından olumlu yanıtlanmıştır.

KLİMASAN KLİMA / KLMSN - Şirket, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 27.06.2016 tarihinde imzalanan 'Market Tipi Soğutucu Dolap Alımı' İhale Sözleşmesinin satışları tamamlandığını bildirdi.

POLİSAN BOYA / POLHOşirket, %100 oranında iştiraki Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Polisan Boya")'nın Kansai  Paint Co.Ltf. şirketine %50 oranındaki hissesinin satışı hakkında , Rekabet Kurumu'na yapılan başvurunun  olumlu sonuçlandığını ve hisse devir aşamasına gelindiğini bildirdi. Şirket, bu sürecin  Aralık 2016'da tamamlanmasını bekliyor.