Borsada işlem gören şirketlerden günün önemli şirket haberlerini Yatırım yeri olarak sizler için derledik.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. / ALYAG Sirket, ortağı olan ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 11.625.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine ek olarak, şirket adına tahsisli olmak üzere 6.500.000.-TL karşılığı (B) grubu pay verilmesi karşılığında sermayesine iştirakinin talep edildiğini ve bu artırım ile şirkete verilecek (B) grubu paylar karşılığında ortağı bulunduğu ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne 6.500.000.-TL bedel ödenmesine, oy birliği ile karar verildiğini bildirdi.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK Şirket,  1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip 200 milyon TL tutara kadar tahvil, bono veya benzer nitelikte borçlanma aracı ihracı konusunda SPK’ya 02.12.2016 tarihinde başvuru yapıldığını duyurdu.

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. / TMPOL – Şirket, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru neticesinde mevcut adresinde faaliyet gösteren işletme için 24.11.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde "Çevre İzin Ve Lisans Belgesi"  alındığını bildirdi.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. / AKGUV Şirket, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nın açmış olduğu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası ile Müştemilatlarının 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında özel güvenlik hizmet alım işinin "939.525 TL + KDV" bedelli olarak şirket uhdesinde kaldığını taraflarına tebliğ edildiğini bildirdi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka, yurt dışı havale akımlarına dayalı 158,8 milyon ABD Doları tutarında bir seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmaların tamamlanmış olduğunu, Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan söz konusu kaynak hesaplarına geçtiğini belirtti. Kaynağın 47,6 milyon ABD Doları tutarındaki bölümünün 10 yıl, 111,2 milyon ABD Doları tutarındaki bölümünün ise 13 yıl nihai vadeli olduğunu da bildirdi.

EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, projelerinden "Niğde Emlak Konutları, Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi"  nin yer teslimi, yüklenici "Pekintaş Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti."ne 01.12.2016 tarihinde yapıldığını bildirdi.

TÜRK PRYSMİAN KABLO / PRKAB - Şirket tarafından Yunanistan'da mukim Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE Group) tarafından üstlenilen "Copper Telecommunications Cables & Power & Signaling Cables" projesi ile ilgili olarak düzenlenen ihaleye verdiği teklif hususunda herhangi bir gelişme olmadığını bildirdi.