Borsada işlem gören şirketlerden günün önemli şirket haberlerini sizler için derledik

SODA (SISE) : Soda ve Kromsan Fabrikaları işyerleri için Petrol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmelerinde Petrol-İş Sendikası dün grev kararı aldı, grev uygulama tarihi 13.08.2014. Toplu iş sözleşmesi süreci halen devam ediyor.

SAHOL : Avivasa Emeklilik A.Ş.'nin şirket Esas Sözleşmesinin, halka arza ilişkin SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği bildirildi.

FINBN : 2,7 milyar TL sermayeyi 2,83 milyar TL’ye yükseltecek bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.

MUTLU : Hakim ortak Metair Akü’nün diğer pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak şirket 16/07/2014’te SPK’ya, dün de kottan çıkmak için Borsa İstanbul’a başvuruda bulunmuştur.

AKBNK : Yurtiçinde ve/veya yurtdışında tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanan 1.000.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya TL) değerli ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK’ya başvurdu.

DENIZ : 6 milyar TL borçlanma araçlarının halka arz/tahsisli /nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı için SPK’ya başvurdu.

BAKAN : 4.542.750 TL nominal değerli ve bedelli pay ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.

IEYHO , ISYHO : Şirketin ISYHO’yu bütün halinde devralınması suretiyle kendi bünyesinde birleşmesi sürecinde  174.694.767 TL’lik bedelli sermaye artırımı başvurusuna SPK onay verdi. Ayrıca birleşme işlemine dair duyuru metnine onay verilmesi talebinin de Kurul tarafından, IEYHO ortaklarına 0,37 TL; ISYHO ortaklarına ise 0,47 TL ayrılma hakkı  tanınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği 17/07/2014 tarihli SPK bülteninde duyuruldu.