GSD Holding açıklaması;Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/07/2016 ve 25/07/2016 tarihli duyuruları kapsamında Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan ilave pay geri alım programı kapsamında 01/12/2016 tarihinde 0.53 TL fiyattan 2.000.000 adet pay geri alımı yapılmıştır.Bu işlemler sonrasında Şirketimiz tarafından sahip olunan payların nominal tutarı 84.000.000 TL'ye ulaşmıştır.  Şirketimizin 30/11/2016 tarihinde tescil edilen 450.000.000 TL ödenmiş sermayesi içinde şimdiye kadar geri alınan payların oranı %18,667 olup, devam eden geri alım programı çerçevesinde geri alım yapılabilecek kalan payların nominal tutarı 6.000.000 TL'dir.