Goodyear'de yönetim kurulu üyeliği değişikliği oldu.

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, bugün, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un görev değişikliği nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabul edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Mahmut Sarıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Leszek Ireneusz Cichocki'nin Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un yerine Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak çalışma izninin temin edilmiş ve diğer hukuki formalitelerin tamamlanmış olması kaydıyla, Leszek Ireneusz Cichocki'nin Mali İşler Direktörü olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.