Garanti Bankası 2015'e ait kâr payı dağıtım kararını açıkladı.

Garanti Bankası, 2015 yılına ait 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kâr payı tutarını açıkladı. Banka, Genel Kurul'a sunulacak teklifinde hisse başına brüt 0,135 TL, net 0,114 TL temettü teklif edecek. Garanti Bankası, ödenmiş sermayesinin yüzde 13,50 si olan 567 milyon TL nakit brüt temettünün dağıtılması teklifini 31 Mart 2016 içerisinde gerçekleşecek Genel Kurul'un onayına suncak. Onay çıkması durumunda, temettü ödemesi 25.04.2016 tarihinde gerçekleşecek.

Garanti Bankası'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03 Mart 2016 tarihli toplantısında, 
Bankamızın 2015 yılında oluşan vergi sonrası 3.406.506.611,18 Türk Lirası karının Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak;
Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 4.200.000.000,00 TL'nin %5'ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 357.000.000,00 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 13,50 si olan 567.000.000,00 TL nakit brüt temettünün dağıtılması hususunun 31 Mart 2016 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulması, kar dağıtımına 25 Nisan 2016 tarihinde başlanılması ve kar dağıtımına ilişkin yasal başvuru ve prosedürlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 2015 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yatırım Yeri Yorumu: Onay çıkması durumunda, temettü ödemesi 25.04.2016 tarihinde gerçekleşecek.